Melatih orang lain untuk menghentikan kebiasaan buruk mereka mungkin terasa sukar. Tetapi yang lebih sukar lagi daripada itu adalah bagaimana menghentikan kebiasaan buruk dalam diri kita…

Source: Berfikir