HTI Press. Jombang . Ahad tanggal 2/9/2013 lalu, Muslimah Hizbut Tahrir DPD II Jombang mengadakan DAUROH DIROSAH ISLAMIYAH dengan tema “Menjadi Muslimah kaffah, memahami, membela Islam”. Dari kalangan remaja tampak begitu semangat dan ibu-ibu begitu serius mendengarkan pemaparan oleh pemateri.

Source: Religi