Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri mengubah peraturan tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk BM dan cukai atas barang perwakilan negara asing dan pejabatnya melalui Peraturan Menteri…

Source: Berfikir