Al-Imam adz-Dzahabiy berkata: “Kesempurnaan perilaku seseorang itu tercermin dalam kehati-hatiannya (wara’) dalam hal makanan, kehati-hatian dalam berucap, menjaga lisan, kontinyu dalam berdzikir, tidak banyak bergaul dengan orang-orang awam, menangisi kesalahan yang telah dilakukan, membaca al-Quran dengan tartil dan penuh penghayatan, membenci diri apabila ia mengajak untuk memikirkan dzat Allah SWT, Memperbanyak shaum sunnah, merutinkan sholat tahajud, rendah hati di hadapan sesama muslim, menghubungkan tali silaturrahim, toleran, bermuka ceria dan gemar berinfak meski dalam keadaan sempit, menyampaikan kebenaran meski terasa pahit dengan lemah lembut dan tidak tegesa-gesa, mengajak kepada yang makruf, memberi maaf, menjauhi orang-orang jahil, menjaga perbatasan, berjihad melawan musuh-musuh Islam, berhaji, senantiasa memakan yang baik, memperbanyak istighfar di penghujung malam. Inilah amalan-amalan para wali Allah SWT dan sifat-sifat pengikut Rasulullah SAW, semoga kita mati dalam keadaan mencintai mereka”

Dinukil dari kitab: Ma’alim Fis Suluk Wa Tazkiyatun Nafs, lisy syaik ‘Abdul ‘Aziz Ibn Muhammad al-‘abdu al-latif.

Source: Religi