Bukan seberapa besar yang dihasilkan dari suatu pekerjaan yang kita geluti, tapi seberapa besar manfaat diri kita untuk orang lain. Prinsip itulah yang diyakini betul oleh Titik Winarti, seorang ibu…

Source: Berfikir