HTI Press. Fenomena Ustadz/Ustadzah bayaran, sempat mencoreng aktifitas da’i/da’iyyah yang selama ini ikhlas dan bersungguh-sungguh mengajak amar ma’ruf nahi munkar kepada ummat. Ketahuilah menjadi da’i/da’iyyah BUKAN PROFESI, namun sejatinya adalah TUNTUNAN ISLAM yang Allah SWT wajibkan kepada umat Islam, sebagaimana Firmannya dalam QS At Taubah:71

Sementara itu Ideologi Islam telah terbukti membawa umat Islam hidup dalam era kegemilangan dan kesejahteraan selama 13 abad (1300 tahun). Selama 13 abad, Islam menjadi negara adidaya yang tidak terkalahkan dan tertandingi negara-negara lain di era tersebut. Hal ini tidak lain karena keberhasilan para pengemban da’wah Islam yang memiliki bekal pemikiran Islam yang kuat, bersih dan jernih bersumber pada Al Qur’an dan As Sunnah. Ditambah lagi, kuatnya tempaan kepribadian Islam yang dihasilkan dari pemikiran Islam yang cemerlang.

Hal inilah yang mendorong Muslimah HTI DPD II Banyumas pada hari Ahad, 22 September 2013 menyelenggarakan Training Da’iyyah Ideologis di Aula Ciptarasa Purwokerto. Acara yang dipandu oleh tim Lajnah Khusus Muballighoh ini dihadiri sekitar 80 peserta yang berasal dari muballighoh dan penggerak majlis ta’lim.

Pada sesi pertama, Ustadzah Elsi Nuryanti, S.Pd.I, memaparkan tentang Islam Aturan Sempurna. Dilanjutkan sesi kedua, Ustadzah Aini Faizah, SH mengupas tentang Islam Agama Politik. Peserta sangat antusias mengikuti hingga usai. Hal ini nampak dalam simulasi yang dibawakan peserta, ketika membawakan materi-materi yang telah dijelaskan.

Semua Peserta menginginkan followup lanjutan setiap bulan sekali. Antusias mengikuti kajian lanjutan terlihat ketika banyak peserta yang menawarkan tempatnya, sampai-sampai peserta yang sudah sepuh meminta didahulukan sebagai tuan rumah followup kajian, ketimbang yang muda. Semoga keikhlasan calon-calon da’iyyah ideologis ini mempercepat datangnya nashrullah untuk umat Islam. Aamiin.

Source: Religi